Back to the 1900 Festival

Leiden Park Matilo Saturnalia

17 Dec 2022 - 23 Dec 2022

After the Frontier Voices project, the Roman midwinter festival Saturnalia is a second opportunity to collaborate with the Limes friends from Hadrian’s Wall in England. During the week of December 17-23, 10 communities along the Roman border wall in Northern England celebrate this festival in a variety of ways. Are you curious? Look here!

The celebration of Saturnalia in Park Matilo is added to this series as a partner event on the European continent.

Na het project Frontier Voices vormt het Romeins midwinterfeest Saturnalia een tweede gegelenheid om samen te werken met de Limes-vrienden van de Muur van Hadrianus in Engeland. Gedurende de week van 17- 23 december vieren 10 gemeenschappen langs de Romeinse grensmuur in Noord-Engeland dit feest op diverse manieren. Ben je benieuwd? Look here!

De viering van Saturnalia in Park Matilo wordt aan deze reeks toegevoegd als partner-event op het Europese continent.

Visit site